• Imprimeix

Avisos d'actuació (en format paper)

Documentació que cal presentar per a la comunicació d'avisos d'actuació

Cal comunicar al Centre de la Propietat Forestal, amb una antelació de 10 dies, la realització de qualsevol de les actuacions programables contingudes en els instruments d'ordenació (PTGMF / PSGF).

Aquest avís té una vigència d'un any i passat aquest termini sense haver finalitzat de manera total o parcial l'actuació, cal comunicar-ho de nou al CPF en cas que es vulgui fer.

Data d'actualització:  07.09.2018