• Imprimeix

Notificació d'actuacions

Procediment

Un cop té entrada una notificació de realització d'una actuació (avís d'actuació), es comprova que aquesta estigui inclosa en el Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) o en el Pla simple de gestió forestal (PSGF) que correspongui i es comunica a la propietat si està planificada i es pot executar o no, a més d'indicar els condicionants tècnics d'execució de l'actuació previstos en l'instrument d'ordenació.